Jak mám provést samoodečet elektroměru?

1. Pokyny a podrobné informace k samoodečtům si můžete přečíst zde.

2. Pro správný přepis hodnot z elektroměru (uvádíme dva nejčastější typy elektroměru) do samoodečtu postupujte podle informací uvedených na obrázcích níže.

Dle typu elektroměru opište stav svého elektroměru.

3. Samoodečet elektroměru můžete odeslat prostřednictvím on-line formuláře zde, popř. zaslat na e-mail samoodecty@xenergie.cz, nebo sdělit na zákaznické lince (840 444 446).

4. Oprava mimořádného vyúčtování za elektřinu:

Od 1. 1. 2016 je dle §28 odst. 5 a 6 zákona č. 165/2012 Sb. prováděn dvojí způsob výpočtu položky „Cena na podporu výkupu elektřiny (OZE)“. Ve faktuře je pak vždy vyúčtována nižší hodnota z následujících dvou metodických výpočtů:
- Postup A: (počet fází jističe) * (proudová hodnota jističe [A]) * (počet měsíců) * (jednotková cena bez DPH)
- Postup B (maximální možná platba za fakturované období): (spotřeba [MWh]) * (jednotková cena bez DPH)
Na oba z výše uvedených výpočtů má vliv počet měsíců zahrnutých do vyúčtování, respektive výše spotřeby. Mimořádné vyúčtování není vystavováno za období periodického odečtu, ale pouze za jeho část. Pro výpočet položky OZE v mimořádném vyúčtování je uplatněna varianta dle aktuálně fakturovaného období a spotřeby. Tato pak může být rozdílná od varianty výpočtu při vyúčtování za celkové periodické období.
Jakmile naše společnost obdrží od provozovatele distribuční soustavy periodický fakturační podklad za celkové období, může na základě tohoto podkladu zpětně dojít k opravě mimořádného vyúčtování z důvodu rozdílného způsobu výpočtu OZE za celkové období.